Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012

Έργα καταστροφής στο Διακοπτό

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Διακοπτού εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία
τους για τα ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ, που κατασκευάζονται σε μεγάλο τμήμα στο κέντρο του οικισμού, καθώς βλέπουν  τον κίνδυνο να πλησιάζει τα σπίτια τους.

Το έγκλημα αυτό που γίνεται, έχει αντίκτυπο στην υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τα υψηλής τάσης καλώδια του ηλεκτρικού τρένου δίπλα στις κατοικίες μας, η καταστροφή εκατοντάδων ελαιοδέντρων που ήταν ο φυσικός πνεύμονας της περιοχής, η πρόκληση θορύβου, η άνοδος της θερμοκρασίας λόγω μεγάλων επιφανειών από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι κάποια από τα βασικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την κατασκευή του τείχους του «ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ» ή αλλιώς του τείχους του «ΘΑΝΑΤΟΥ».
Οι θιγόμενοι κινούμαστε... δικαστικά με ατομικές και ομαδικές αγωγές κατά της
υποβάθμισης της περιοχής, της περιουσίας αλλά και της ποιότητας ζωής μας. Διεκδικούμε την
πιο σύγχρονη και αποδεδειγμένα πιο οικονομική και φιλική στο περιβάλλον αλλά και την
υγεία. Νότια χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής, κάτι που είναι πάγια θέση των κατοίκων
και των αρχών της περιοχής από το 1998 μέχρι και σήμερα.

Το έργο όπως κατασκευάζεται δεν ανταποκρίνεται στην αισθητική και την περιβαλλοντική
εναρμόνιση του τόπου, αστικοποιώντας το περιβάλλον της κατοικημένης περιοχής,
περιορίζοντας ασφυκτικά τον ορίζοντα των κατοίκων και διαιρώντας μια κωμόπολη σε δύο
μέρη, Βόρειο και Νότιο τμήμα. Τη στιγμή που στην Ευρώπη τα τείχη γκρεμίζονται η ελληνική
πολιτεία ανεγείρει ‘’ΤΕΙΧΗ ΝΤΡΟΠΗΣ’’.

Οι εργασίες θα πρέπει άμεσα να διακοπούν από το αρμόδιο υπουργείο το οποίο έχει
δώσει άδεια εργασιών χωρίς ταυτόσημη με το εκτελούμενο έργο περιβαλλοντική μελέτη.

Προτείνουμε την κατεδάφιση των είδη κατασκευασμένων τοιχίων, τα οποία φτάνουν σε
ύψος μέχρι και τα 9 μέτρα σε απόσταση αναπνοής από της κατοικίες μας, την εκτέλεση του
έργου με νότια χάραξη ενώ βελτιώσεις στο εκτελούμενο έργο δεν διαβλέπουμε. Σαν έσχατη
λύση μπορούμε να δεχτούμε την πλήρη υπογειοποιήση της σιδηροδρομικής γραμμής, μιας
και ένα μέρος της πλήρως υπογειοποιείται σύμφωνα με το εκτελούμενο έργο.
Αυτό το έργο, έκτρωμα όπως έχει χαρακτηριστεί από υπερεσιακούς και πολιτικούς
παράγοντες, θα μας οδηγήσει ως χώρα στο διασυρμό και δεν θα επιτρέψουμε να περάσει.
Διεκδικούμε το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας μέσα σε ένα ανθρώπινο
περιβάλλον.

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ