Τετάρτη 15 Αυγούστου 2012

WWF: σοβαρή περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση από τη νέα κυβέρνηση

Απίστευτη και ακατανόητη περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση χαρακτηρίζει το WWF Ελλάς την επιστροφή των δασών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας για την «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (10.08.2012)», ο νυν Ειδικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΚΑ κ. Γιώργος Αμοργιαννιώτης φέρεται να τοποθετείται στη θέση του Ειδικού Γραμματέα Δασών υπό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (αναφέρεται εκ λάθους ως Γιώργος Αμοργιαννάκης).
Όπως τονίζει το WWF, η αποκοπή των δασών από το αρμόδιο για το φυσικό περιβάλλον και τον φυσικό χώρο υπουργείο καταδεικνύει την αδιαφορία της...
 
  Κυβέρνησης για το περιβάλλον και την επιστροφή σε αλήστου οικολογικής μνήμης εποχές!
Συγκεκριμένα:
-ακυρώνει την ισχνή αλλά σημαντική προσπάθεια που έγινε για την απαραίτητη κωδικοποίηση και απλοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία ασφάλεια δικαίου για κάθε επενδυτή και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η προστασία του περιβάλλοντος,
-δυσχεραίνει την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας που πλήττει το περιβάλλον και την κοινωνία, καθώς πάλι διαμοιράζει το περιβαλλοντικό αντικείμενο σε διαφορετικά υπουργεία,
-περιπλέκει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, η οποία τώρα διαμοιράζεται σε δυο υπουργεία,
-δεν προσδίδει τον απαραίτητο ενισχυμένο ρόλο στη Δασική Υπηρεσία που καλείται να αντιμετωπίσει τη συσσωρευμένη κακή κατάσταση των ελληνικών δασών και να προσδώσει στον δασικό μας πλούτο την οικολογικά βιώσιμη αναπτυξιακή διάσταση,
-υποβαθμίζει κάθε ελπίδα για συνολικό αναπροσανατολισμό της οικονομίας προς πράσινες κατευθύνσεις, οι οποίες όμως απαιτούν συνολικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό και πολιτικό συντονισμό.
Ταυτόχρονα, ερώτημα γεννάται σχετικά με την τύχη του Ειδικού Φορέα Δασών που ορθά συνενώθηκε με το Πράσινο Ταμείο.
Θα δημιουργηθούν ξανά δυο χωριστοί φορείς που θα υπόκεινται στα διαφορετικά υπουργεία και θα χρηματοδοτούν την προστασία περιβαλλοντικών πόρων, όπως τα δάση και π.χ. οι υγρότοποι, σαν να ήταν άσχετα μεταξύ τους στοιχεία της φύσης;
Θα αυξηθεί την ίδια στιγμή και η γραφειοκρατία και οι ανάγκες και το κόστος για διοικητική υποστήριξη;
Αλήθεια, δεν θα ήταν πιο λογική η κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας Δασών και η βελτίωση της ενσωμάτωσης των υπηρεσιών στον διοικητικό κορμό του ΥΠΕΚΑ, με διακριτή δομή και σοβαρή ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας συνολικά;
Σύμφωνα με το WWF, αυτή η οπισθοδρόμηση που σίγουρα δεν ωφελεί ούτε το περιβάλλον, ούτε την εθνική οικονομία και την ανάπτυξη, τελικά ποιον εξυπηρετεί;