Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012

Προβλήματα στο κέλυφος πυρηνικού αντιδραστήρα στο Βέλγιο

Προβλήματα εντοπίστηκαν στο κέλυφος και δεύτερου πυρηνικού αντιδραστήρα στο Βέλγιο, παρόμοια με εκείνα που είχαν εντοπιστεί στον αντιδραστήρα αρ. 3 του Ντοέλ  στον οποίο εντοπίστηκαν τον Ιούλιο χιλιάδες «πιθανές ρωγμές» και έχει διακοπεί η λειτουργία του από τις αρχές Ιουνίου.

«Τα πρώτα αποτελέσματα των μετρήσεων (στον Τιχάνζ 2) δείχνουν ότι σε αυτόν εντοπίζονται παρόμοιες ενδείξεις με αυτές που είχαν εντοπιστεί στον Ντοέλ αρ. 3», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Electrabel, η οποία είναι θυγατρική του γαλλικού ομίλου GDF Suez.

«Οι αναλύσεις στον Τιχάνζ 2 θα συνεχιστούν και θα χρειαστούν ακόμη μερικές εβδομάδες προτού έχουμε ένα συνολικό και οριστικό αποτέλεσμα. Ο Τιχάνζ 2 θα παραμείνει εκτός λειτουργίας έως ότου ολοκληρωθεί ο φάκελος» των ερευνών, διευκρίνισε η εκπρόσωπος της Electrabel.