Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

Το ΣΔΟΕ "επισκέφτηκε" το ΤΕΜ ΒΟΛΟΥ (Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης της Μαγνησίας)

Το ΣΔΟΕ, επισκέφτηκε το ΤΕΜ Βόλου, την Πέμπτη  04/10/2012, με εισαγγελική εντολή.
Κατά την διάρκεια της «επίσκεψης» υπήρξε η … προειδοποίηση ότι θα «επισκεφτούν» και την αγορά που γίνεται κάθε Σάββατο.
Η απάντηση που πήραν είναι ότι οι συναλλαγές ΔΕΝ είναι σε ευρώ και εκτελούνται σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ μελών.
Το ΣΔΟΕ επίσης απαίτησε να του δοθεί η βάση δεδομένων των μελών τους.
Φυσικά, η απάντηση από πλευράς δικτύου ήταν ΑΡΝΗΤΙΚΗ.
Σε μια εποχή που η οικονομία είναι υπό πλήρη κατάρρευση αυτό που δεν χρειαζόμαστε , και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, είτε ως άνθρωποι, είτε ως συλλογικότητες,  είναι να απειλούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και εναλλακτικής οικονομίας.
Οι πρακτικές αυτές έχουν βαθύ πολιτικό νόημα γιατί αποτελούν μέρος της καθυπόταξης τους Λαϊκού Κινήματος , στις απαιτήσεις της Τρόικας και έχουν ένα μόνο στόχο: την πλήρη εξαθλίωση του κόσμου , ώστε να καταστεί υπόδουλος αλλότριων συμφερόντων.  Ακόμα δείχνουν ξεκάθαρα το πόσο νοσηρά σκέφτονται για τον άνθρωπο και την κοινωνία.
Η απάντηση μας – κατά την προσωπική μου γνώμη- είναι μια,  στηρίζουμε ενεργά τις προσπάθειες αυτές και της προασπιζόμαστε , καθώς εκτός από την πολιτική πρακτική  που εκπροσωπούν, είναι και τμήμα της  προσπάθειας , για επιβίωση είτε σε προσωπικό είτε σε συλλογικό επίπεδο.
ΕΝΑΣ για όλους, ΟΛΟΙ για ένα.
Σταμάτης Στεφανάκος
ΠΗΓΗ