Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

Ξεπουλιέται το Ελληνικό

Τη διάθεση του 100% της Ελληνικό Α.Ε. αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο συνεδρίασε σήμερα, με την προϋπόθεση ότι οι επενδυτές δεν μπορούν να προσφέρουν προς πώληση, επιφάνεια μεγαλύτερη του 30% που θα έχει χαρακτηριστεί για κατοικίες.
Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση του Ταμείου αναφέρεται πως το δ.σ. ενέκρινε τα Τεύχη για την τελική φάση του διαγωνισμού αξιοποίησης στο Ελληνικό. Όπως τονίζεται, η εξασφάλιση...
  σημαντικών εσόδων για το Δημόσιο καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης του Ελληνικού και η μεγιστοποίηση του συνολικού οικονομικού οφέλους που θα προκύψει, με παράλληλη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή και την Ελληνική Οικονομία, αποτελούν, μεταξύ άλλων, το σκοπό της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Σημειώνεται ότι το Δημόσιο συμμετέχει με ποσοστό 30% στην κερδοφορία από την αξιοποίηση της περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης που θα υπογραφεί.