Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ

Δεν πίνουν νερό!

 Οι κάτοικοι της δημοτικής κοινότητας Δρυμού στη Θεσσαλονίκη δεν πίνουν νερό!

 Όπως του ανακοινώθηκε από τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης, «το νερό χαρακτηρίζεται μη πόσιμο και ακατάλληλο για μαγείρεμα», έπειτα από πρόσφατες ποιοτικές αναλύσεις οι οποίες έδειξαν υψηλή περιεκτικότητα νιτρικών.