Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ: ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΑ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ;


 «Θα πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης, ώστε αντί για τη λογική των μεγάλων έργων η Πολιτεία να προωθήσει ένα σύστημα διαλογής και διαχείρισης κοντά στην πηγή», λέει στην «Κ» ο κ. Γιώργος Κρεμλής, προϊστάμενος της Διοικητικής Μονάδας Πολιτικής Συνοχής και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Κομισιόν. 

Η κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει τη διενέργεια ενός μεγάλου διαγωνισμού για τη διαχείριση όλων των απορριμμάτων στην Αττική.
 Αυτό επισημαίνει στην «Κ» διευθυντικό στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η λύση που προωθείται δεν συνάδει με τις βασικές αρχές της νέας κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Περαιτέρω, εκτιμά πως η παρούσα οικονομική συγκυρία δυσχεραίνει την προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτών.
Την προηγούμενη εβδομάδα, η διυπουργική...
  συνεδρίασε με θέμα την κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη τη χώρα μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Οπως διαφαίνεται, η κατεύθυνση που πρόκειται να ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια στη χώρα είναι η ανάθεση σε ιδιώτες όλου του κύκλου διαχείρισης ή αξιοποίησης των απορριμμάτων.

Η Ε.Ε., όμως, φαίνεται να έχει αντιρρήσεις ως προς την επιλογή της ίδιας μεθόδου για την Αττική, στην οποία συγκεντρώνεται περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού της χώρας.

 «Θα πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης, ώστε αντί για τη λογική των μεγάλων έργων η Πολιτεία να προωθήσει ένα σύστημα διαλογής και διαχείρισης κοντά στην πηγή», λέει στην «Κ» ο κ. Γιώργος Κρεμλής, προϊστάμενος της Διοικητικής Μονάδας Πολιτικής Συνοχής και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Κομισιόν.

«Ο διαγωνισμός για την Αττική εκφράζει μια λογική “μεγάλων έργων” την οποία πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Η διαχείριση των απορριμμάτων, όμως, είναι διαφορετική. Χρειάζεται δουλειά σε επίπεδο νοικοκυριού και επίπεδο δήμου».
Σύμφωνα με τον κ. Κρεμλή, τα προβλήματα σε σχέση με τον διαγωνισμό της Αττικής δεν αφορούν μόνο στην απόστασή του από τα όσα ορίζουν η κοινοτική νομοθεσία και η ευρωπαϊκή πρακτική.

 «Το έργο αυτό, όπως επιχειρείται να δημοπρατηθεί, χρειάζεται σχεδόν το 100% των απορριμμάτων που παράγονται στην Αττική, ώστε να δικαιολογήσει φαραωνικά έργα για τη διαχείρισή τους.
Μάλιστα, η Πολιτεία εγγυάται τις ποσότητες αυτές σε βάθος δύο δεκαετιών, κάτι που με την παρούσα οικονομική κρίση φαίνεται ότι είναι παρακινδυνευμένο. Επιπλέον, λόγω του μεγέθους του έργου είναι πολύ πιθανό στην παρούσα συγκυρία να συναντήσει χρηματοδοτικό πρόβλημα. Εκτιμώ ότι τελικά θα προχωρήσει μόνο η κατασκευή του εργοστασίου, που θα δώσει παράταση ζωής στο ΧΥΤΑ Φυλής».
Το τελευταίο διάστημα αυξάνονται οι φωνές σχετικά με τη βιωσιμότητα του μοναδικού ΧΥΤΑ της Αττικής, ο οποίος εκτιμάται ότι θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μόνο για δύο έτη ακόμα.
 Ο χρόνος αυτός μπορεί να δείχνει ακόμα μακριά, ωστόσο είναι απαραίτητος για να προχωρήσει έγκαιρα ένα έργο μεγάλης κλίμακας.
 Η «Κ» απευθύνθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος ζητώντας να ανιχνεύσει τις προθέσεις της κυβέρνησης στο ζήτημα. «Το γενικό πρόσταγμα έχει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της Αττικής, ενώ ο ρόλος του υπουργείου είναι επικουρικός», απαντά στέλεχος του υπουργείου. «Εξετάζονται διάφορες εναλλακτικές.
Περιφέρεια και κυβέρνηση συζητούν σε καλό κλίμα και αναμένονται κάποιες διευκρινίσεις από την περιφέρεια. Η επίλυση του ζητήματος των απορριμμάτων της Αττικής, πάντως, είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης».
Η προκαταρκτική προκήρυξη ενός ενιαίου διαγωνισμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική έγινε πριν από ένα έτος, στις 22 Αυγούστου. Ωστόσο, προκειμένου να προκηρυχθεί, έπρεπε να λάβει την έγκριση της περιφέρειας Αττικής, κάτι που δεν κατέστη δυνατόν καθώς η συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου έχει μέχρι στιγμής αναβληθεί τρεις φορές.

Ο διαγωνισμός αφορά στην επεξεργασία και διαχείριση ποσότητας 1.350.000 τόνων ετησίως για τα επόμενα 20–25 έτη, αφήνοντας στην κρίση του αναδόχου την επιλογή της τεχνολογίας.

kathimerini