Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ- ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΑ ΑΥΓΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ ΜΟΛΙΣ ΓΕΝΝΗΣΟΥΝ

http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7812.JPGhttp://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7918.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7934.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7907.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7904.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7945.JPGhttp://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7921.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7937.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7938.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7895.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7964.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7759.JPG