Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

Διατροφική Κυριαρχία (βιντεο)

Η Διατροφική Κυριαρχία είναι ένας όρος που διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1996 από τη Via Campesina (μετάφραση: ο τρόπος των αγροτών), ένα διεθνές κίνημα των μικρών και μεσαίων αγροτών, των εργατών γης, των...
ιθαγενών κοινοτήτων και των γυναικών σε Ασία, Αφρική, Αμερική και Ευρώπη.

Η Διατροφική Κυριαρχία ορίζεται ως το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα των λαών να καθορίζουν την τροφή τους όπως θέλουν οι ίδιοι, μέσω των μεθόδων που χρησιμοποιούν στη γεωργία χωρίς να εξαρτώνται από τις διεθνείς δυνάμεις της αγοράς.
Οι 7 αρχές της Διατροφικής Κυριαρχίας είναι:

1. Τροφή - Ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα
2. Αγροτικές Μεταρρυθμίσεις       
3. Προστασία των Φυσικών Πόρων
4. Αναδιοργάνωση του Εμπορίου Τροφίμων
5. Τερματισμός της παγκοσμιοποίησης της πείνας
6. Κοινωνική Ειρήνη
7. Δημοκρατικός έλεγχος