Σάββατο 7 Ιουνίου 2014

Αναστολή των παράνομων εργασιών στις Σκουριές μετά από εντολή της Εισαγγελίας Εφετών

Ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Π. Γιαννάκης, έδωσε την Παρασκευή προφορική εντολή στην αστυνομία...
προκειμένου να ανασταλλούν οι εργασίες θεμελίωσης του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές Χαλκιδικης.

Όπως μεταδίδει το alterthess, σύμφωνα με την εντολή του κ. Γιαννάκη η αναστολή ισχύει μέχρι να διενεργηθεί στην περιοχή αυτοψία από την Επιθεώρηση Μεταλλείων την Τρίτη, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση περί της νομιμότητας ή της παρανομίας των εργασιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η εταιρεία δεν έχει προσκομίσει στους κατοίκους κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι διαθέτει άδεια δόμησης.