Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΡΤΑ: Βιοκαύσιμα από φύκια

Την παραγωγή βιομάζας από φύκια (άλγη) θα παράγει μια μονάδα στην Άρτα τους προσεχείς μήνες.
Πρόκειται για μονάδα στον Παχυκάλαμο Αρτας, που θα παράγει βιομάζα υψηλής θερμογόνου δυνάμεως για βιοκαύσιμο χρησιμοποιώντας φύκια και η επένδυση είναι της τάξης των 20.000 ευρώ ανά στρέμμα.
Παράλληλα, θα δημιουργηθούν 30 έως 40 θέσεις εργασίας.