Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

Το 90% των Ευρωπαίων συνδέει την ατμοσφαιρική ρύπανση με σοβαρές ασθένειες

Το 90%  των Ευρωπαίων συνδέει την ατμοσφαιρική ρύπανση με σοβαρές ασθένειες Του Κοσμά Ζακυνθινού
kzakinthinos@pegasus.gr

Μια μεγάλη μερίδα Ευρωπαίων (56%) πιστεύει ότι τα τελευταία δέκα έτη έχει επιδεινωθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ενώ στις επιμέρους χώρες, συνηγορεί το 81% των ερωτηθέντων στην Ιταλία και το 70%-75% των συμμετασχόντων σε έρευνα από την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Ισπανία. Όπως προκύπτει από την έρευνα -Ευρωβαρόμετρο: «Στάση των Ευρωπαίων έναντι της ποιότητας του αέρα»-υπάρχει ισχυρή υποστήριξη για την ανάληψη περαιτέρω δράσης σε επίπεδο Ε.Ε. Σχεδόν 4 στους 5 συμμετάσχοντες (ποσοστό 79%) πιστεύουν ότι η...
Ε.Ε. θα πρέπει να προτείνει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στο πλαίσιο της έρευνας οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν ειδικά αν είχαν ακούσει για ενωσιακά πρότυπα ποιότητας του αέρα και εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών, και από αυτούς που γνωρίζουν για τα μέσα αυτά (ποσοστό 25% και στις δύο περιπτώσεις), περισσότεροι από τους μισούς (ποσοστό 58% και 51%) ήταν της άποψης ότι τα μέσα θα πρέπει να ενισχυθούν. Τα ευρήματα θα τροφοδοτήσουν τώρα μια υπό εξέλιξη ανασκόπηση, από την Επιτροπή, της πολιτικής της Ε.Ε. για τον ατμοσφαιρικό αέρα, η οποία είναι προγραμματισμένη για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.
Μάλιστα, όπως τονίζει ο Janez Potonik, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον «Οι πολίτες θέλουν να δράσουμε και θα ανταποκριθούμε στο αίτημα αναθεωρώντας το 2013 την πολιτική μας για τον ατμοσφαιρικό αέρα. Ζητούν περισσότερα μέτρα σε βασικούς τομείς και καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πολιτικής. Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις χρειάζεται να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα άσκησης πολιτικής ? και να δώσουμε συνέχεια με δράση στην πράξη».
Το 90%  των Ευρωπαίων συνδέει την ατμοσφαιρική ρύπανση με σοβαρές ασθένειες
Εκτεταμένη δυσαρέσκεια
Το 90%  των Ευρωπαίων συνδέει την ατμοσφαιρική ρύπανση με σοβαρές ασθένειες
Η έρευνα αποκαλύπτει εκτεταμένη δυσαρέσκεια σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνονται σήμερα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, με επτά στους δέκα Ευρωπαίους (ποσοστό 72%) να θεωρούν τους εαυτούς των δυσαρεστημένους με τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι δημόσιες αρχές για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης γενικό αίσθημα ότι είναι ανεπαρκές το επίπεδο των πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του αέρα· έξι σχεδόν στους δέκα Ευρωπαίους (ποσοστό 59%) αισθάνονται ανεπαρκώς ενημερωμένοι για θέματα ποιότητας του αέρα, με το 31% των συμμετασχόντων στην έρευνα στην Ισπανία και το 27% στο Λουξεμβούργο, την Κύπρο και τη Λετονία να είναι της άποψης ότι δεν έχουν καθόλου ενημερωθεί. Στην ερώτηση σχετικά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το 43% συνιστά αυστηρότερους ελέγχους εκπομπών στη βιομηχανία και στην παραγωγή ενέργειας. Οι εκπομπές από τα οχήματα (96%), τη βιομηχανία (92%) και τις διεθνείς μεταφορές (86%) θεωρούνται ότι έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
Το 90%  των Ευρωπαίων συνδέει την ατμοσφαιρική ρύπανση με σοβαρές ασθένειες
Ρυπογόνες... ασθένειες
Το 90%  των Ευρωπαίων συνδέει την ατμοσφαιρική ρύπανση με σοβαρές ασθένειες
Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία και τη φύση αποτελούν επίσης πηγή ανησυχίας. Σχεδόν 9 στους 10 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι ασθένειες συνδεόμενες με την ποιότητα του αέρα, όπως τα αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Περίπου 8 στους δέκα θεωρούν την οξίνιση και τον ευτροφισμό ως σοβαρά προβλήματα. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα υβριδικά ηλεκτρικά/βενζινοκίνητα αυτοκίνητα θεωρούνται ως τα πλέον επωφελή για την ποιότητα του αέρα, ο δε ηλεκτρισμός ως το περιβαλλοντικώς αβλαβέστερο σύστημα θέρμανσης οικιών, ακολουθούμενο από τη βιομάζα ξύλου, το φυσικό αέριο και τη βιομάζα σε μορφή σφαιριδίων. Επτά στους δέκα πιστεύουν ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ως την κύρια επιλογή ενέργειας στο μέλλον. Περίπου το 85% των Ευρωπαίων συμφωνεί με τη λεγόμενη αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα με την οποία όσοι ρυπαίνουν θα πρέπει επίσης να επωμίζονται τις δαπάνες για τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Στην ερώτηση τι θα μπορούσε να γίνει σε προσωπικό επίπεδο για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα (ποσοστό 63%) ξεχώρισαν τη μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου τους και την αντικατάσταση του παλαιού ενεργοβόρου εξοπλισμού από μοντέλα υψηλότερης απόδοσης (ποσοστό 54%) ως τις σημαντικότερες προς ανάληψη μεμονωμένες δράσεις.
  • Το 70% με 75% των συμμετασχόντων στην έρευνα από την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Ισπανία συμφωνεί πως έχει επιδεινωθεί η ποιότητα της ατμόσφαιρας τα τελευταία χρόνια.
  • Σχεδόν 4 στους 5 συμμετάσχοντες πιστεύουν ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να προτείνει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
  • Το 58% των πολιτών πιστεύει πως πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα, με την Ε.Ε. να αναθεωρήσει την πολιτική της για τον ατμοσφαιρικό αέρα.
  • 7 στους 10 Ευρωπαίους ποσοστό 72%, θεωρούν τους εαυτούς των δυσαρεστημένους με τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι δημόσιες αρχές για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.