Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

Θύμα των αυτοκινητοδρόμων

Ο λύκος κατανέμεται σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Είναι παρών σε 29 νομούς της χώρας και θεωρείται αυστηρά προστατευόμενο είδος. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας του «Αρκτούρου», η κατανομή του είδους, που εκτείνεται σε 40.000 τ. χλμ., φαίνεται να είναι συνεχής.
Σύμφωνα με στοιχεία του 1999, η ελάχιστη εκτίμηση για το σύνολο του λύκου στον ελληνικό πληθυσμό ανέρχεται σε 500 με 700 άτομα και αποτελείται από μικρές αγέλες των 3-4 ατόμων. Μία από τις σημαντικές απειλές για το είδος είναι η...
κατάτμηση των βιοτόπων από την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων. Στην περίπτωση της Χαλκιδικής, η υπάρχουσα Εγνατία Οδός στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου τέμνει την κατανομή του είδους αποτελώντας ένα σημαντικό παράγοντα μείωσης των ρυθμών διασποράς, αφού ο αυτοκινητόδρομος είναι περιφραγμένος. Τον Σεπτέμβριο του 2009 η Ελλάδα επικύρωσε με το νόμο 1335/83 την Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει το λύκο στα αυστηρά προσταευόμενα είδη και υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν τα κατάλληλα νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα για την προστασία των οικοτόπων του είδους, απαγορεύοντας την εκ προθέσεως βλάβη ή καταστροφή των περιοχών αναπαραγωγής τους!

 enet.gr