Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

ΟΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ

Η εταιρεία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. πραγματοποιεί εξορύξεις ακόμα και σε χώρους που δε διαθέτει την απαραίτητη άδεια.
Αυτή η καταστροφή έγινε χωρίς ποτέ να δωθεί άδεια επέμβασης.
Το επιβεβαιώνει το Δασαρχείο Άμφισσας με το αρ.πρωτ. 360/43534/12-4-2013 έγγραφό του προς το Δημήτριο Μπάκα σε απάντηση της από 6-3-2013 αίτησής του.
Στο κοίτασμα Νερά 4-5-6-7 σε τμήμα 78,045 στρεμμάτων δε δώθηκε ποτέ άδεια επέμβασης....
Αυτά τα 78,045 στρέμματα είναι η κορυφογραμμή ορατή και πλησίον των Καστελλίων, «η Τσούκα του Αη Βασίλη» και η «όμορφη πλαγιά» που κατακρεουργήθηκαν.
Η καταστροφή έγινε με την κάλυψη του Δήμου Δελφών (Καταγγελία Δ.Μπάκα 2-3-2012 σελ.60-68) και την ξεδιάντροπη και προκλητική ανοχή των αρμόδιων υπηρεσιών, δηλαδή της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος, της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Στερεάς Ελλάδος, της Διεύθυνσης Δασών Φωκίδας και του Δασαρχείου Άμφισσας.
Η εταιρεία της οικογένειας Κυριακοπούλου αποδεικνύεται πόσο αφερέγγυα και πόσο επικίνδυνη είναι.
Στοιχεία: Δ.Μπάκας
Απόσπασμα από την 2-3-2012 καταγγελία του Δ. Μπάκα (σ.67):
Παρατήρηση 9:
Μας έδωσαν επίσης απόφαση Διευθυντή Δασών Ν. Φωκίδας (Αρ. Πρωτ. 1665/ 1-12-2010) :
«Αποφασίζουμε:
1)      Εγκρίνουμε την παράταση ισχύως της υπ’ αριθμ. 1152/25-10-2000 απόφασής μας για τη συνέχιση των εργασιών της υφιστάμενης εκμετάλλευσης κοιτασμάτων βωξίτη σε δημόσια δασική έκταση συνολικού εμβαδού 898,880 στρ. στη θέση ΝΕΡΑ 2Α 3 3Α, ΝΕΡΑ 4,5,6,7 και Δ ΝΕΡΑ 4 του Δ. Δ. Καστελλίων και Οινοχωρίου του Δ. Γραβιάς Ν. Φωκίδας και καθορίζουμε όπως:
a.      ...
b.      Στη θέση ΝΕΡΑ 4,5,6,7 εμβαδού 737,719 στρ. η εκμετάλλευση είναι επιφανειακή και η εταιρεία διατηρεί δικαίωμα χρήσης  σε έκταση εμβαδού 332,506 στρ. η οποία αποτελεί το υπόλοιπο της αρχικά παραχωρηθείσας αφού αφαιρεθεί τμήμα συνολικού εμβαδού 405,213 στρ. που έχουν παραδοθεί ως αποκατεστηθέντα.»
Στην ΚΥΑ όμως (σελ. 29) η επιφάνεια του κοιτάσματος στα ΝΕΡΑ 4,5,6,7 είναι 815.764,00m2. Δηλαδή ο Διευθυντής Δασών έχει δόσει άδεια για 815.764,00 – 737,719=78,045 m2 λιγότερα.
Επειδή όλες οι άλλες εκτάσεις έχεουν καλυφθεί από εκσκαφές ή προϊόντα εκσκαφής.
Ερώτημα η όμορφη πλαγιά έχει άδεια επέμβασης από το Διευθυντή Δασών ή που αλλού είναι τα 78 στρέμματα;

 Απόσπασμα από την κατάθεση Δ.Μπάκα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας:
  
Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ