Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Πρόστιμα σε εταιρείες για παραπλάνηση των καταναλωτών

Πρόστιμα συνολικού ύψους 45.000 ευρώ κατόπιν εκτεταμένης αυτεπάγγελτης έρευνας των αρμοδίων υπηρεσιών της επιβλήθηκαν σε δύο εταιρείες από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παραβάσεις των διατάξεων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του ν.22521/94 κατά την προώθηση συσκευών...
απώθησης / εξάλειψης τρωκτικών και εντόμων.

Στην εταιρεία DIAMANT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με δ.τ. «DIAMANT A.E.») επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ για παραπλανητικούς ισχυρισμούς κατά την προώθηση και διάθεση του προϊόντος «απωθητικό εντόμων και τρωκτικών» με την εμπορική επωνυμία «Insect Repeller».

Στην εταιρεία ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ για παραπλανητικούς ισχυρισμούς κατά την προώθηση και διάθεση της «Συσκευής απομάκρυνσης επιβλαβών ζώων» με την εμπορική επωνυμία «Pest Reject» και για μη παροχή οδηγιών χρήσης και έγγραφης εγγύησης στην ελληνική γλώσσα.

Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας απαγορεύτηκε προσωρινά η κυκλοφορία του προϊόντος «Insect Repeller» της πρώτης εκ των άνω εταιρείας και ζητήθηκε η απόσυρσή του από την αγορά, καθώς δεν συμμορφώνεται με της διατάξεις της οδηγίας 2006/95/ΕΚ ούτε φέρει επί της συσκευασίας του ή επί του ίδιου του προϊόντος, ένδειξη τύπου.

πηγη