Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Εικόνες οικολογικής καταστροφής

hundreds-of-belizians-and-international-supporters-gather-on-an-island-to-form-a-message-on-the-barrier-reef-off-the-coast-of-belize-city-on-november-13-2010-the-message-calls-attention-to-environmental-degradation
Σε όλο τον κόσμο, τα εργοστάσια συνεχίζουν να ρυπαίνουν με τοξικά απόβλητα τους υδάτινους πόρους, η γη στραγγαλίζεται για να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ενεργειακές μας ανάγκες, και ολόκληρα χωριά κυριολεκτικά βυθίζονται θυμίζοντας μας ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί αύξηση στη στάθμη των ωκεανών. Οι παρακάτω εικόνες...
μας υπενθυμίζουν πόσο εύκολο είναι να καταστρέψουμε το πολύτιμο σπίτι μας.
http://antikleidi.com