Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΣΤΟΣ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΔΜΙΟΥ!Πενήντα φορές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ανιχνεύθηκαν οι συγκεντρώσεις καδμίου σε επιφανειακά ύδατα του ποταμού Νέστου κοντά στην παραμεθόριο περιοχή. 
Για το λόγο αυτό εκδόθηκε απόφαση απαγόρευσης αλιείας. Το κάδμιο προέρχεται όπως εκτιμάται από...
εισαγόμενα φορτία από  τη Βουλγαρία. Οι παραπάνω εξελίξεις είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικές σχετικά με το θέμα της εισροής ρυπαντικών φορτίων από τη Βουλγαρία στον ποταμό Νέστο, διότι είναι ο σημαντικότερος υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η τοξικολογία του καδμίου είναι πολύπλοκη επειδή προσβάλλει πολλά συστήματα. δεδομένου δε ότι το κάδμιο αναγνωρίζεται ως παράγοντας πρόκλησης καρκίνου γίνεται σαφές ότι η πράξη της προσωρινής απαγόρευσης της αλιείας δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.