Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013

Πεθαίνουν από ασφυξία τα ψάρια στην Κάρλα

Εκατοντάδες νεκρά ψάρια εντοπίστηκαν στον ταμιευτήρα της λίμνης Κάρλας, ο θάνατος των οποίων οφείλεται σε ασφυξία λόγω έλλειψης νερού, σύμφωνα με την αυτοψία των επιστημόνων του φορέα Διαχείρισης Κάρλας -Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου, που προέβη σε επιτόπια έρευνα.
Η φωτογραφία είναι από το Δεκέμβριο του 2010, τότε εκατομμύρια ψάρια είχαν βγει στον αφρό στη λίμνη Κάρλα, λόγω έλειψης τροφής, και κινδύνευαν να πεθάνουν από ασιτία
Η φωτογραφία είναι από το Δεκέμβριο του 2010, τότε εκατομμύρια ψάρια είχαν βγει στον αφρό στη λίμνη Κάρλα, λόγω έλειψης τροφής, και κινδύνευαν να πεθάνουν από ασιτία 
  Τα περισσότερα από τα ψάρια ήταν γόνοι, ενώ υπήρχαν και μερικά ενήλικα. Τα συμπτώματα που εμφάνιζαν ήταν χαρακτηριστικά συμπτωμάτων ασφυξίας, ενώ δεν έφεραν εξωτερικές αλλοιώσεις ή έλκη.
Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Φορέα, το φαινόμενο οφείλεται στην...
αναστροφή των κλιματολογικών συνθηκών, ενώ στο πλαίσιο εξέτασης των αιτιών του φαινομένου, λήφθηκαν δείγματα νερού για την πραγματοποίηση αναλύσεων και παρακολουθείται η εξέλιξή του.
Σημειώνεται ότι έχουν ήδη ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για την ανησυχητικά μειωμένη στάθμη νερού στον ταμιευτήρα, την ανάγκη άμεσου ελέγχου όλων των πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη λεκάνη απορροής, τον κίνδυνο δημιουργίας μη αναστρέψιμων συνθηκών όσον αφορά στην υποβάθμιση του ταμιευτήρα και για την ανάγκη ολοκλήρωσης, το ταχύτερο δυνατόν, όλων των ημιτελών τεχνικών έργων.