Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

Το ΣτΕ απαγόρευσε μέχρι νεωτέρας το κυνήγι σε όλη τη χώρα

lynhgi 2-12-2013Η πρόεδρος του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), Αγγελική Θεοφιλοπούλου με προσωρινή διαταγή της...

απαγόρευσε το κυνήγι σε όλη τη χώρα μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής που έχει καταθέσει η Ζωοφιλική-Οικολογική Ένωση Ελλάδος.
Ειδικότερα, η εντολή του ΣτΕ για το... παύσατε πυρ στους κυνηγούς εκδόθηκε μετά από αίτηση της Ζωοφιλικής-Οικολογικής Ένωσης Ελλάδος, που προσέφυγε κατά της απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος περί ρύθμισης θεμάτων τα οποία αφορούν το κυνήγι.
Συγκεκριμένα, η Ένωση υποστηρίζει, ότι η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, που άρχισε ιδιαιτέρα πρώιμα την 20η Αυγούστου 2013 και λήγει υπερβολικά παρατεταμένα την 28η Φεβρουαρίου 2014, βλάπτει την αναπαραγωγική ικανότητα όλων των ειδών της άγριας πανίδας, ενώ παράλληλα θέτει σε κίνδυνο τα απόδημα πτηνά τα οποία και μεταναστεύουν.
Οι προσφεύγοντες επισημαίνουν, ότι η λήξη της κυνηγετικής περιόδου γίνεται κλιμακωτά αν και θα έπρεπε να ήταν κοινή για όλα τα είδη των θηραμάτων, κάνουν ιδιαίτερη μνεία στις πυρκαγιές των τελευταίων ετών σε όλη τη χώρα και τονίζουν ότι δεν υπάρχει καν πρόβλεψη απαγόρευσης του κυνηγιού ούτε για τις 264 περιοχές που έχουν προταθεί να ενταχθούν στο προστατευτικό δίκτυο ΝΑΤΟΥRA 2000.
Η Ένωση, επίσης, υποστηρίζει ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος, διεθνείς συμβάσεις, κοινοτικές οδηγίες αλλά και την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.