Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

«Μπλόκο» σε επικίνδυνα κράκερς με χρωστική από την Κίνα

krakers kina 20-2-2014Στην απαγόρευση εισαγωγής στη χώρα μας 835 χαρτοκιβωτίων προϊόντων αρτοποιίας (κράκερς) προέλευσης Κίνας...

συνολικού βάρους 5.428 κιλών, προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.
Σύμφωνα με το δελτίο χημικής ανάλυσης της Γ΄ χημικής υπηρεσίας Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους, διαπιστώθηκε η παρουσία της χρωστικής Ε110, η οποία δεν επιτρέπεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων.
Για το λόγο αυτό, το προϊόν κρίθηκε μη συμμορφούμενο με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία ως μη ασφαλές, επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η εισαγωγή του στη χώρα μας και θα επιστραφεί εντός 60 ημερών στη χώρα προέλευσής του.
Επίσης, στο χώρο του Ε΄ τελωνείου Πειραιά, οι επόπτες εντόπισαν και δέσμευσαν φορτίο ζωοτροφής για οικιακά ζώα συνολικού βάρους 4.340,90 κιλών προέλευσης Η.Π.Α, λόγω απουσίας της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία σήμανσης επί της συσκευασίας.