Τρίτη 27 Μαΐου 2014

«Οχι» του ΣτΕ στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«Οχι» του ΣτΕ στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ
Λίγες ημέρες μετά το πρώτο δημοψήφισμα για το νερό, όπου οι πολίτες της Θεσσαλονίκης απάντησαν συντριπτικά κατά της...
μετατροπής του σε εμπόρευμα στα χέρια ιδιωτών, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με ανάλογο σκεπτικό, αποφαίνεται ότι είναι αντισυνταγματική η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ.
Το νερό είναι αγαθό για όσους μένουν υπό δυσμενείς συνθήκες, επισημαίνει το ΣτΕ Η δικαστική ετυμηγορία -η απόφαση δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή- αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην πολιτική της κυβέρνησης να μεταβιβάσει χωρίς αντάλλαγμα στο ΤΑΙΠΕΔ το 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου (36.245.240 μετοχές) της ΕΥΔΑΠ και ουσιαστικά να τη μετατρέψει σε ιδιωτική εταιρεία.
«Η κατ' ουσίαν μετατροπή της δημόσιας επιχειρήσεως σε ιδιωτική, που λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, καθιστά αβέβαιη τη συνέχεια της εκ μέρους της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δη υψηλής ποιότητας, η οποία δεν εξασφαλίζεται πλήρως με την κρατική εποπτεία», αναφέρουν οι ανώτατοι δικαστές. Για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι «η αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., του οποίου η διατήρηση είναι αναγκαία για να μην μετατραπεί η δημόσια επιχείρηση σε ιδιωτική, συνιστά παράβαση των άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος». Παραπέμπουν μάλιστα και στο ψήφισμα (6.4.2001) της Ζ' αναθεωρητικής Βουλής, που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία της υγείας.
Στην απόφαση, που ελήφθη υπό την προεδρία του προέδρου του ΣτΕ Σωτ. Ρίζου, τονίζεται μεταξύ άλλων ότι:
* Οι υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ παρέχονται μονοπωλιακώς, σε μεγάλο πληθυσμό που μένει υπό δυσμενείς οικιστικές συνθήκες στον περιορισμένο χώρο της Αττικής, από δίκτυα που είναι μοναδικά στην περιοχή και ανήκουν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
* Οι υπηρεσίες αυτές συνίστανται στην ύδρευση και αποχέτευση που είναι αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και ιδίως στην παροχή του πόσιμου ύδατος, φυσικού αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση που καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω.
* Αβεβαιότητα ως προς τη συνέχεια της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας με αυτόν το βαθμό αναγκαιότητας δεν συγχωρείται από το άρθρο 5 του Συντάγματος αλλά και το άρθρο 21 παράγραφος 3, που ορίζει ότι το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών.
Οσον αφορά στις προσφυγές εργαζομένων στην ΕΥΑΘ, απορρίφθηκαν από το ΣτΕ αλλά για τυπικούς λόγους και συγκεκριμένα επειδή δεν νομιμοποιήθηκαν οι δικηγόροι της στη δίκη. Είναι βέβαιο ότι τυχόν νέα προσφυγή θα έχει ανάλογο αποτέλεσμα με αυτό της ΕΥΔΑΠ.

ΠΗΓΗ