Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014

Έφερναν παράνομα στην Ελλάδα απόβλητα υδραργύρου από τη Γερμανία

Κύκλωμα παράνομης μεταφοράς αποβλήτων υδραργύρου από τη Γερμανία προς την Ελλάδα και από τη χώρα μας προς τρίτες χώρες εντόπισαν οι ελεγκτές του Υπουργείο Περιβάλλοντος ύστερα από ενημέρωση από τις αρχές της Γερμανίας.

Οι γερμανικές αρχές ενημέρωσαν το ελληνικό Υπουργείο πως τα απόβλητα υδραργύρου γερμανικής εταιρείας διακινούνται στο εξωτερικό ενώ... θα έπρεπε να τα διαχειρίζεται σε ιδιόκτητο υπόγειο χώρο.
Ενδιάμεσος σταθμός για τη μεταφορά αποβλήτων σε τρίτες χώρες ήταν η Ελλάδα.

Οι ελεγκτές του Υπουργείου ξεκίνησαν την έρευνα και στις 18 Αυγούστου διενεργήθηκε αυτοψία στις εμπλεκόμενες εταιρείες στην Ελλάδα. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε μεταφορά και αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου περίπου 56 τόνων, σε αποθήκη εταιρείας logistics στην Αττική, στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «από την έρευνα προέκυψε ότι η διακίνηση των αποβλήτων έγινε με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, χωρίς όμως να τηρηθούν οι κανόνες που επιβάλλει ο κανονισμός για τη διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων». Τα ονόματα των εταιρειών, τόσο της γερμανικής όσο και των ελληνικών εταιρειών που εμπλέκονται, δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ έχουν ήδη ενημερώσει τις εισαγγελικές αρχές, ενώ σε συνεννόηση με τις γερμανικές αρχές «θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή διαχείριση της ποσότητας των αποθηκευμένων αποβλήτων υδραργύρου
».

Πηγές από το Υπουργείο ανέφεραν πως το σύνολο των αποβλήτων θα επιστραφεί στη Γερμανία.


tvxs