Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014

Τι γνωρίζουμε γι αυτή...

"Ξέρουμε πράγματα γι 'αυτήν, που κανείς δε θα πρέπε να γνωρίζει ή κανείς δε θα ήθελε να γνωρίζει : ....

το θέαμα του γδαρμένου της κορμιού, το βάρος του κομμένου της μηρου, τη γεύση της καμμένης της σάρκας, των απανθρακωμένων της σπασμένων πλευρών, την γεύση του χυμμένου της μυελού, τη γεύση και την υφή κάθε πτυχής της απελπισίας της, της υποβάθμισης της και της ήττα της.

Ξέρουμε κάθε λεπτομέρεια των όσων την έχουμε ανάγκασει να είναι - ένα αντικείμενο προς καταναλώση και αποβολη.
Αυτό που δεν ξέρουμε και αυτό που δεν θέλουμε να ξέρουμε, είναι αυτό που θα πρέπει να μάθουμε αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την ανθρωπιά μας: το ποια είναι..."

 
‘We know things about her that no one should ever know, or want to know, about a fellow being – the sight of her flayed body, the weight of her severed thigh, the taste of her burned, bone-punctured flesh, the charred crunch of her fractured ribs, the flavor of her spilled marrow, the taste, texture and flavor of every aspect of her despair, degradation and defeat.
We know every detail of what we have forced her to be – an object to consume and excrete. What we don’t know, what we don’t want to know, is what we must know if we are to restore our own humanity: who she is.’

Joanna Lucas of the Peaceful Prairie Sanctuary
Photo Credit: Animal Equality

Πληροφορίες απὀ  269life Greece