Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014

Η Ιερά Μονή Ιβήρων και η «ανίερη» συμφωνία με την ELDORADO GOLD / ΑΚΤΩΡ

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίας μας, έχει «κλείσει» η πώληση από την Ι.Μ. Ιβήρων στην εταιρεία τμήματος εμβαδού 925 στρεμμάτων του δάσους «Νταμπίζ» στις Σκουριές
Η συνολική έκταση του ιδιόκτητου δάσους της Ι.Μ. Ιβήρων είναι περίπου 4.500 στρέμματα. 
Η έκταση των 925 στρεμμάτων θα καλυφθεί από...το μισό του χώρου απόθεσης αποβλήτων εμπλουτισμού «Λοτσάνικο» του μεταλλείου των Σκουριών και από άλλα έργα απαραίτητα για τη λειτουργία του μεταλλείου.

Η Μονή είχε ενημερώσει την εταιρεία ότι αδυνατούσε αντικειμενικά να πουλήσει τα 925 στρ. επειδή υπήρχαν σε εκκρεμότητα δικαστικές διεκδικήσεις στο «Νταμπίζ» από κατοίκους της περιοχής. Η εταιρεία αγόρασε τις διεκδικούμενες εκτάσεις με τιμή, σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στην περιοχή, της τάξης των 3.000 ευρώ ανά στρέμμα, πολλαπλάσια της αγοραίας αξίας.

Το εμπόδιο αυτό το έχει «άρει» η εταιρεία. Για την υλοποίηση του συμβολαίου αγοραπωλησίας υπάρχουν ακόμα δυο τυπικές διαδικασίες: Η σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους και η δημοπράτηση της έκτασης.

Με δεδομένη τη μέχρι σήμερα «ουδετερότητα» των Μονών στο θέμα της «επένδυσης» και του δεδομένου αποτελέσματος της δημοπρασίας, η μεταβίβαση των 925 στρεμμάτων στην ELDORADO GOLD / ΑΚΤΩΡ θεωρείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ως δεδομένη.