Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο συναγωνιστής μας Σάκης Κρομμύδας από το Αιγίνιο τοποθετείται για την απομάκρυνση των διοδίων στο Αιγίνιο, εκ μέρους της επιτροπής αγώνα Πολιτών.