Τρίτη 7 Απριλίου 2015

Για τα δικαιώματα των ζώων...Το να είμαστε ευγενικοί με τα ζώα, δεν είναι αρκετό,

Το να αποφεύγουμε τη βία προς αυτά, δεν είναι αρκετό,

Το να στεγάζουμε τα ζώα σε πιο άνετα, μεγαλύτερα κλουβιά, δεν είναι αρκετό,

εάν τα εκμεταλλευόμαστε για να φάμε, για να ντυθούμε, για να διασκεδάσουμε, ή για να αποκτήσουμε γνώση με τα πειράματα ... 

H αλήθεια για τα δικαιώματα των ζώων απαιτεί άδεια κλουβιά, όχι μεγαλύτερα κλουβιά.

Tom Regan

....Δείτε σχετικά
Σαρκοφαγία (carnism)