Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Αίγιο: Ανοιχτή εκδήλωση - συζήτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην πηγή από τους πολίτες

Μια ομάδα πολιτών της Αιγιάλειας ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ανοικτής εκδήλωσης, το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου στις 6.15μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου (παλιό Νοσοκομείο), όπου θα παρουσιαστεί η προσπάθεια και οι δυνατότητες που προσφέρει η δημιουργία εταιρίας κοινωνικής βάσης για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από τους ίδιους τους πολίτες. Η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει από τη Λακωνία με αρκετά σημαντικά αποτελέσματα και προφανή πλεονεκτήματα. Θα μιλήσουν οι :... - Αγγελική Φωτεινού, εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αιγιάλειας. - Δημήτρης Δαμάσκος, εκπρόσωπος του PROSYNAT Forum. - Βασίλης Γιόκαρης, εκπρόσωπος της αντίστοιχης Πρωτοβουλίας Πολιτών Αρκαδίας. - Γιώργος Μπάλιας, καθηγητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - Σταύρος Αργυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Λακωνικής Βιοενεργειακής ΑΕ Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Είναι γνωστό σε όλους ότι εδώ και χρόνια στην ΕΕ. έχει απαγορευτεί η λειτουργία πόσο μάλλον η δημιουργία ΧΥΤΑ. Στον τόπο μας με την τραγική εθελοτυφλία του κράτους στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που μόνο εγκληματική και κερδοσκοπική μπορεί να είναι, συνεχίζουν να διαπράττονται περιβαλλοντικές αυθαιρεσίες οικονομικά σκάνδαλα, και κατ' επέκταση κοινωνικές καταστροφές. Δεκαετίες τώρα περιβαλλοντικές οργανώσεις, κοινωνικοί φορείς, ευαισθητοποιημένοι πολίτες φωνάζουν και μάχονται για ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων με απαραίτητη προϋπόθεση τον διαχωρισμό στην πηγή, την ανακύκλωση και την φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση του οργανικού υπολείμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπαίδευση της κοινωνίας προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά η πολιτεία δέσμια των συμφερόντων που αφορούν και τη μεγάλη μπίζνα των σκουπιδιών, όχι μόνο συντηρεί την άγνοια του κόσμου πάνω στο θέμα, αλλά και αφήνει σκόπιμα να διογκώνεται το πρόβλημα φτάνοντας σήμερα στο σημείο να λένε: «Είναι ήδη πολύ αργά, δεν υπάρχει άλλη λύση, ας έρθουν οι μεγαλοεργολάβοι να φτιάξουν τα ΧΥΤΑ και τα εργοστάσια να τελειώνουμε». Εμείς, οι πολίτες της Αιγιαλείας, που οι εκάστοτε τοπικές αρχές μας αντιμετώπισαν σαν λίγους για το πολιτικό κόστος ψήφους και όχι σαν ανθρώπους και αποφάσισαν να καταστρέψουν μια μοναδικής ομορφιάς περιοχή με πλούσια ύδατα που επηρεάζουν τον υδροφόρο ορίζοντα, έχουμε να προτείνουμε, να βροντοφωνάξουμε ότι ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ που οι ιθύνοντες κάνουν ότι δε βλέπουν. Δε μας έδωσαν ποτέ σημασία όταν τις προτείναμε, δε μας άφησαν κάποιες φορές να τις πούμε όπως στο πρόσφατο Δημοτικό συμβούλιο στο Αίγιο. Τον προηγούμενο αιώνα μιλούσαμε για σκουπίδια. Σήμερα μιλάμε και σκεπτόμαστε για απορρίμματα - προϊόντα. Η λύση έγκειται στη συστηματική εκπαίδευση των πολιτών στο πώς να κάνουν σωστό διαχωρισμό των απορριμμάτων στο σπίτι και στο γιατί πρέπει να το κάνουν αυτό. Απ' τη στιγμή που τα απορρίμματα θα συλλέγονται διαχωρισμένα, μιλάμε πλέον όχι για σκουπίδια αλλά για ανακυκλώσιμα υλικά - προϊόντα: α) τα οργανικά, β) το χαρτί και χαρτόνι, γ) τα διαφορετικής ποιότητας και κλάσης πλαστικά, δ) το διαφορετικής απόχρωσης γυαλί, ε) τα διάφορα μέταλλα, στ) το ξύλο. Τα πρώτα πέντε ρεύματα των απορριμμάτων (δηλ. οργανικά, χαρτί, πλαστικά, γυαλί και μέταλλο) είναι υποχρεωτικό να διαχωρίζονται από το έτος 2015 (Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/2008). Η στρατηγική - μέθοδος που υιοθετούμε είναι η διαλογή των απορριμμάτων μας στη πηγή. Επιτακτική είναι η παραγωγή Βιοαερίου από τα οργανικά μας και φυσικά κόμποστ από το μετά την αναερόβια ζύμωση κλάσμα των οργανικών, καθώς και εκμετάλλευση με επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση των κύριων υλικών όπως χαρτιού, πλαστικών, γυαλιού, μετάλλων και τηγανελαίων. Συνοπτικά η ιδέα της πρότασης μας για διαχείριση των απορριμμάτων 1) Ίδρυση εταιρείας λαϊκής -κοινωνικής βάσης με τις αρχές της ΑΕ. Το εγχείρημα της εταιρείας καλύπτεται από ένα πολύπλοκο αλλά με συγκεκριμένο σκοπό και στόχο καταστατικό, ώστε στη γενική συνέλευση των μετόχων κανείς πρακτικά να μην μπορεί να εξαγοράσει μεγάλο μερίδιο των κοινών μετοχών της εταιρείας, έτσι ώστε η διοίκηση της εταιρείας να βρίσκεται σε πολυμετοχική λαϊκή-κοινωνική βάση. 2) Η αποδεκτή και επιλεγμένη μέθοδος είναι η «Διαλογή στη πηγή». Απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχία του συστήματος είναι ή όσο καλλίτερη και ασφαλέστερη διαλογή του οργανικού κλάσματος στη πηγή. Το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα θα οδηγείται προς ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΖΥΜΩΣΗ για την παραγωγή Βιοαερίου και το εναπομένον της ζύμωσης κλάσμα θα γίνεται κομπόστ (εδαφοβελτιωτικό λίπασμα). 3) Επιθυμητή η σύμπραξη με τον τοπικό Δήμο με μειοιμηφικό ποσοστό για τη διασφάλιση του λαϊκού πολυμετοχικού χαρακτήρα της εταιρείας. Ο πολίτης δύναται να ωφελείται με δύο τρόπους: άμεσα λόγω της μετοχικής του συμμετοχής στο πλειοψηφικό μέρος της εταιρείας και μέσω του Δήμου του και των ανταποδοτικών έργων της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής μετά την διανομή των κερδών. 4) Ενισχύει ένα αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης σε «κυτταρική μορφή». Πρακτικά προάγει τη διαχείριση σε επίπεδο είτε μεγάλου Δήμου ή πρώην Νομαρχιακής ενότητας. 5) Δυνατότητα κατασκευής μικρών αποκεντρωμένων μονάδων εξευγενισμού των ήδη προδιαλεγμένων στη Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών, παραγωγής βιοαερίου και τελικά κομποστοποίησης του εναπομείναντος οργανικού κλάσματος. 6) Αξιοποίηση μέσω της αναερόβιας ζύμωσης λοιπών αγροτικών υπολειμμάτων και υπολειμμάτων βιομηχανίας τροφίμων, ζωικής και φυτικής προέλευσης 7) Βελτίωση υπαρχόντων και λειτουργία νέων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, για άλλα ανακτήσιμα υλικά όπου μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα τηγανέλαια, τα αδρανή προϊόντα κατεδαφίσεων, ηλεκτρικές- ηλεκτρονικές συσκευές κλπ. 8) «Πράσινα σημεία συγκέντρωσης» προδιαλεγμένων ανακτήσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών, από όλα τα σημεία διαλογής στην πηγή για επαναχρησιμοποίηση κοινωνική και περιβαλλοντική αξιοποίηση συγκεκριμένων υλικων και τέλος εμπορία - διάθεση. 9) ΟΧΙ σε μονάδα επεξεργασίας - διαχωρισμού σύμμεικτων απορριμμάτων. 10) Δημιουργία συγκεκριμένου, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτού χώρου υγειονομικής ταφής του ελαχίστου το δυνατόν υπολείμματος. Η πρόταση απαντά στα επόμενα σημαντικά Θέματα: Α) Στον ΑΝΘΡΩΠΟ -ΠΟΛΙΤΗ και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Β) Στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ) Στη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΦΑΡΑΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ. Α) Στον ΑΝΘΡΩΠΟ -ΠΟΛΙΤΗ Η ενεργή συμμετοχή του δημότη στη διαχείριση, είναι το άλφα και το ωμέγα στη διαχρονική επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος δυνατότητες αποδοχής ενός συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων από τους πολίτες έγκειται μόνο στην ενημέρωση-πληροφόρηση ενός διαφανούς, πολυμετοχικού, άμεσα ανταποδοτικού και ενεργητικού- παραγωγικού μοντέλου διαχείρισης. Ο κάθε δημότης, ο κάθε ενημερωμένος δημότης, δημιουργεί-παράγει καθημερινά, με μια συγκεκριμένη και αποδεκτή μέθοδο, τη Διαλογή στη Πηγή, διαλεγμένα απορρίμματα. Β) Στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εμείς προτείνουμε και αποδεχόμαστε ένα όσο το δυνατόν λιγότερο υπόλειμμα από τα απορρίμματα μας, αν είναι δυνατόν μηδενικά το οποίο θα πρέπει να οδηγείται σε ελεγχόμενους ΧΥΤΥ. Κανένα υπόλειμμα- προϊόν δεν μπορεί και δεν επιθυμούμε να είναι αποτέλεσμα θερμικής επεξεργασίας (καύσης ή πυρόλυσης ή πλάσμα -αεριοποίησης) Είναι προτιμότερο να έχουμε κεντρικές μονάδες πάντα τοπικού χαρακτήρα) για παραγωγή βιοαερίου - κομποστοποίηση και όπου είναι εφικτό όπως σε αγροτικές περιοχές οικιακή κομποστοποίηση. Το περιβαλλοντικό όφελος από τη διαχείριση-μέθοδο είναι πολλαπλό. ο Παραγωγή υψηλότατης ποιότητας κομποστ πραγματικά εμπορεύσιμου. ο Παραγωγή βιοαερίου. Απ' αυτή τη διαδικασία το πιο προσοδοφόρο είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη καύση του μεθανίου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το βιοαέριο είναι η μοναδική μορφή Α.Π.Ε. που αποθηκεύεται πολύ εύκολα και απλά, ώστε να δύναται να αποδοθεί τη χρονική στιγμή που πραγματικά την έχουμε ανάγκη. Παραγωγή ισοποσής θερμικής ενέργειας από την καύση του βιοαερίου. Αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας με πάμπολλους τρόπους (τηλεθέρμανση, βιοτεχνίες για αξιοποίηση της θερμότητας- ψύξης, πλυντήρια, θερμοκήπια, κλπ.) ο Τα προϊόντα μετά την τέλεια καύση του βιοαερίου είναι νερό και CΟ2. Μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, καθότι το εκλυόμενο CΟ2 προέρχεται από φυτική μάζα. Γ) Στη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΦΑΡΑΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Η συμπεριφορά μιας εταιρείας, οποιασδήποτε μορφής, πόσο μάλλον λαϊκής -κοινωνικής βάσης, απαιτεί την εφαρμογή των νομών και των θεσμών. Ο κοινωνικός έλεγχος της εταιρείας είναι θετικός παράγοντας αξιοκρατικών και διάφανων διαδικασιών. Στόχος της Λαϊκής κοινωνικής Βάσης εταιρείας είναι ο τοπικός χαρακτήρας διαχείρισής των απορριμμάτων και η αποφυγή μονοπωλιακού τύπου συμβολαίων που καθιστούν τους κατοίκους της περιοχής ομήρους στα μεγάλα συμφέροντα. Εσείς αξιότιμοι περιφερειακοί σύμβουλοι έχετε σήμερα τη μεγάλη ευθύνη που θα κρίνει το μέλλον του τόπου μας και των παιδιών μας. Να συμβάλλετε στην προστασία του μεγαλύτερου αγαθού : της ΥΓΕΙΑΣ των πολιτών, του ΝΕΡΟΥ! ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ». Πολίτες της Αγιάλειας για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΙΚΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ Α.Ε. oxixyta