Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012

Ομόφωνα ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνωμάτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΜΠΕ για Ανεμογεννήτριες στα Γεράνεια

Επιτροπή Αγώνα Ενάντια στη Βιομηχανία Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας στα Γεράνεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Τη Δευτέρα...

27 Αυγούστου 2012 αντιπρόσωποι από τους συλλόγους που απαρτίζουν την επιτροπή αγώνα, μαζί με το Δήμαρχο κ. Λογοθέτη Κωνσταντίνο, τον επικεφαλής της παράταξης «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» κ. Παύλου Παύλο, τον επικεφαλής της παράταξης «Συνένωση Προόδου – Νέα Πορεία» κ. Πετρίτση Γεώργιο και τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Δέδε Δημήτριο, κ. Λόη Νικόλαο και κ. Νικολάου Σπύρο, παρευρεθήκαμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Τρίπολη όπου συζητήθηκε το θέμα της γνωμάτευσης για την υπό έγκριση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 123MW στα Γεράνεια.

Η γνωμάτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που ήταν ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ, δικαίωσε τον αγώνα μας και μας έδωσε δύναμη για τη συνέχεια, μέχρι την οριστική λήξη του θέματος και τη διάσωση των Γερανείων.

Η τεκμηριωμένη εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Παπαφωτίου Απόστολου και η ένθερμη παρέμβαση του Περιφερειάρχη κ. Τατούλη Πέτρου έδωσαν εξ' αρχής το μήνυμα και την κατεύθυνση για την έκδοση αρνητικής γνωμάτευσης. Οι δύο ομιλητές τόνισαν ιδιαίτερα την περιβαλλοντική αλλά και αισθητική σημασία των Γερανείων και κατέληξαν στο ότι η υπό συζήτηση ΜΠΕ δεν μπορεί να προστατεύσει τα Γεράνεια και το εν λόγω έργο θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη καταστροφή στο σπάνιο και πολύτιμο αυτό οικοσύστημα. Επιπλέον, ο κ. Περιφερειάρχης, ανέλαβε προσωπική δέσμευση για την παρακολούθηση του θέματος στο Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ), ώστε να εξασφαλιστεί η οριστική ακύρωση της ΜΠΕ.

Στο ίδιο πνεύμα ήταν και οι παρεμβάσεις των συμβούλων από όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ανεξάρτητα από την άποψη του καθενός για τη διάδοση ή τον τρόπο διάδοσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αιολικών ή φωτοβολταϊκών, υπήρξε ομοφωνία ως προς το ότι η διάδοσή τους πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας σοβαρή μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος.

(Αναλυτικά οι εισηγήσεις και οι ομιλίες όλων όσοι έλαβαν το λόγο θα παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες)

Στην παρέμβασή του ο Δήμαρχος κ. Λογοθέτης Κωνσταντίνος έδωσε έμφαση στη συσπείρωση της κοινωνίας του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων και του Δημοτικού Συμβουλίου, ενάντια στην εγκατάσταση αιολικών βιομηχανιών στα Γεράνεια, τόνισε την περιβαλλοντική σημασία των Γερανείων και ανέπτυξε με συντομία τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να πάρει θετική γνωμοδότηση η συγκεκριμένη ΜΠΕ.
vourkari.blogspot.gr