Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013

12/1: Διαδηλώνουμε στην Αθήνα. OXI στο "χρυσό" θάνατο της Χαλκιδικής (video)

Διαδηλώνουμε στη Αθήνα "για τα δάση, τη Γη και το νερό"
Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013 / Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής