Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

Δέσμευση μεγάλης ποσότητας φιστικιού ακατάλληλου προς κατανάλωση

Στη δέσμευση 19 τόνων φιστικιού, ακατάλληλου προς κατανάλωση, προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίμων στο  5ο τελωνείο, στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.

Διαπιστώθηκε, ότι το συγκεκριμένο φορτίο, προέλευσης Κίνας, δεν πληρούσε τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς παρουσίαζε εκτεταμένη μυκητολογική προσβολή (μούχλα), λόγω υγρασίας.

Οι ίδιες υπηρεσίες προχώρησαν επίσης σε αιφνιδιαστικό έλεγχο σε ψυκτικές... αποθήκες εφοδιασμού πλοίων στον Πειραιά και προχώρησαν στην κατάσχεση 195 κιλών κατεψυγμένων αλιευμάτων τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά ενημερώνει τους καταναλωτές, ότι σε περίπτωση που διαπιστώνουν διάθεση υποβαθμισμένων, ακατάλληλων, αλλοιωμένων ή με παραπλανητικές ενδείξεις τροφίμων, να απευθύνονται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Περιφέρειας, προκειμένου αυτές να επεμβαίνουν άμεσα.
kerdos.gr