Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

H Ε.Ε. αφήνει παράθυρο για παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε «καθαρά» τρόφιμα


«Παράθυρο ανοχής» στην παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) σε βιολογικά προϊόντα ανοίγει ο νέος κανονισμός 834/2007 της Ε.Ε., που ισχύει από 01.01.09, παρά το γεγονός ότι οι έννοιες της βιολογικής γεωργίας και των μεταλλαγμένων ήταν μέχρι σήμερα εντελώς ασυμβίβαστες. Με πρόσχημα να «προστατευθούν» οι παραγωγοί βιολογικών από την «τυχαία και τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία ΓΤΟ», δηλαδή από την πιθανότητα επιμόλυνσης της παραγωγής τους από γειτονικές καλλιέργειες μεταλλαγμένων, ο κανονισμός ορίζει ως ανώτατο όριο παρουσίας ΓΤΟ στα βιολογικά προϊόντα το 0,9%, δηλαδή την ίδια τιμή που ισχύει και για τα ...
συμβατικά προϊόντα.
Η αντίφαση είναι καταφανής ακόμη και στο προοίμιο του Κανονισμού. Ενώ στην παράγραφο 9 αναφέρει ότι «οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία ούτε στη μεταποίηση βιολογικών προϊόντων», στην αμέσως επόμενη διαβάζει κανείς ότι «επιδιώκεται η μικρότερη δυνατή παρουσία ΓΤΟ στα βιολογικά προϊόντα»! Φορείς πιστοποίησης, επιστήμονες και καταναλωτές βιολογικών προϊόντων αντιδρούν έντονα σε αυτήν την τροποποίηση, χαρακτηρίζοντάς την «εξωφρενική», «απαράδεκτη», αλλά και «μονομερή», καθώς δείχνει ανοχή για τα μεταλλαγμένα, όχι όμως και για τα φυτοφάρμακα.
Για «απαράδεκτη κίνηση» και «άλωση της βιολογικής γεωργίας» κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΒΙΟΖΩ, κ. Γιωργάκης Κωστής, ζητώντας την επαναφορά των ορίων στην προηγούμενη κατάσταση «του μη ανιχνεύσιμου».
Ελλάδα, Ουγγαρία, Αυστρία και Γαλλία αντέχουν ακόμη στις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προσπαθεί να κάμψει τις εθνικές απαγορεύσεις για χρήση μεταλλαγμένων στη γεωργία τους. Το γεγονός ότι δεν καλλιεργούνται μεταλλαγμένα σε ελληνικό έδαφος περιορίζει τις πιθανότητες επιμολύνσεων επομένως και το ενδεχόμενο τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα να περιέχουν ΓΤΟ, δεν ισχύει όμως το ίδιο για τα προϊόντα που προέρχονται από χώρες όπου η βιολογική γεωργία συνυπάρχει με την καλλιέργεια των μεταλλαγμένων.
Εξετάζοντας 113 τρόφιμα καθημερινής κατανάλωσης, ο βελγικός οργανισμός για την προστασία του καταναλωτή «Test-Achats» εντόπισε ίχνη ΓΤΟ σε τουλάχιστον 22 από αυτά. Σε δύο από τα 22 μάλιστα, που είχαν και σήμανση βιολογικού, ανιχνεύθηκε παρουσία ΓΤΟ πάνω από το νέο όριο του 0,9%.
Στις χώρες που καλλιεργούν μεταλλαγμένα, οι πιθανότητες επιμόλυνσης των βιολογικών καλλιεργειών είναι μεγάλες, δεδομένου ότι η μεταφορά γονιδίων από γενετικά τροποποιημένα φυτά σε συγγενικά είδη της περιοχής μπορεί να γίνει μέσω του αέρα, αλλά και μέσω των μελισσών που μεταφέρουν τη γύρη σε απόσταση 5 χιλιομέτρων. Σημαντικός κίνδυνος επιμόλυνσης των βιολογικών προϊόντων υπάρχει και κατά τη χύδην μεταφορά τους σε κάποιο καράβι που πριν μετέφερε μεταλλαγμένα και δεν καθαρίστηκε καλά.
Η στάση της Ευρώπης στα μεταλλαγμένα
Κράτη που αρνούνται τα μεταλλαγμένα
- Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρος, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Σλοβενία
Αναποφάσιστα κράτη
- Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Σλοβακία
Κράτη που δέχονται τα μεταλλαγμένα
- Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία

πηγη: newinka