Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

Παράλληλες ιστορίες με την εξόρυξη χρυσού σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Αντιδράσεις κατά των εξορυκτικών δραστηριοτήτων υπάρχουν και στη Βουλγαρία. Η ιστορία στο Krumovgrad μοιάζει με της Χαλκιδικής. Στη φωτογραφία, τα καμένα από εμπρησμό μηχανήματα στις Σκουριές
Στη φωτογραφία, τα καμένα από εμπρησμό μηχανήματα στις Σκουριές
«Νίπτει τας χείρας της» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού στις καταγγελίες για παράνομη κρατική ενίσχυση από τη βουλγαρική κυβέρνηση στην Dundee Precious Metals, με έδρα τον Καναδά, για εξόρυξη χρυσού στο Krumovgrad - κοντά στην Κομοτηνή. Μια ιστορία με ομοιότητες με εκείνη της Χαλκιδικής.
Αντιδράσεις κατά των εξορυκτικών δραστηριοτήτων υπάρχουν και στη Βουλγαρία. Η ιστορία στο Krumovgrad μοιάζει με της Χαλκιδικής.  Πάνω στο ζήτημα αυτό, που έχει δύο διαστάσεις -οικονομική και περιβαλλοντική-, ο αρμόδιος επίτροπος Χοακίν Αλμούνια δήλωσε... αδυναμία να ...
απαντήσει σε ό,τι τον αφορά, χωρίς να αφήσει ανοιχτό κάποιο ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργειών.
Ο συνάδελφός του πάντως (πιο ευέλικτος από τον Αλμούνια), επίτροπος Περιβάλλοντος, J. Potocnik, δεσμεύτηκε «να ζητήσει από τις βουλγαρικές αρχές συμπληρωματικές πληροφορίες για την ίδια επένδυση σχετικά με το θέμα της ρύπανσης με αρσενικό. Και αν κριθεί απαραίτητο, να προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες».
Το Krumovgrad έχει ομοιότητες με τις εξορυκτικές δραστηριότητες στη Χαλκιδική, διότι: η Κομισιόν έκρινε πως το 2003 το τίμημα των 11 εκατομμυρίων ευρώ, που πλήρωσε η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για τα μεταλλεία Κασσάνδρας, ισοδυναμούσε με παράνομη κρατική ενίσχυση, κατά παράβαση των κανόνων της Ε.Ε. Και διότι, επίσης, στο μετάλλευμα χρυσού που σχεδιάζεται να εξορυχθεί υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού.
Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Νίκος Χρυσόγελος, από τις απαντήσεις των δύο επιτρόπων, αναφέρει: Η βουλγαρική κυβέρνηση παραχώρησε για τριάντα χρόνια την εκμετάλλευση του χρυσού στην Dundee Precious Metals και στη θυγατρική της Balkan Minerals and Mining, χωρίς εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κανόνων που να εναρμονίζονται με το δίκαιο της Ε.Ε.
Οι δικαστικές αρχές της χώρας έχουν αποφανθεί ότι «το μεγαλύτερο μέρος από τους 1.057 τόνους αρσενικού, που περιέχονται στον προς εξόρυξη χρυσό, θα παραμείνει στο εμπλουτισμένο μετάλλευμα μετά τη διαδικασία επίπλευσης». Το βουλγαρικό υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων, όμως, ενέκρινε στη συνέχεια την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ), ερχόμενο σε αντίθεση με την τοπική κοινωνία. Η ΕΠΕ επικυρώθηκε από το πρωτοδικείο της χώρας, αλλά η απόφαση προσβλήθηκε στο ανώτερο δικαστήριο, το οποίο ακόμα δεν έχει αποφασίσει.
Ο Χοακίν Αλμούνια, απαντώντας στον ευρωβουλευτή εξ ονόματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επισημαίνει (η διατύπωση πολύπλοκη): «Οταν το Δημόσιο πωλεί ή παρέχει το συμβατικό δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου σε τιμή χαμηλότερη της αγοραίας αξίας, η πράξη αυτή ενέχει πλεονέκτημα υπέρ του αγοραστή, γεγονός το οποίο συνιστά ενδεχόμενη κρατική ενίσχυση.
»Αντιθέτως, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο πωλείται ή παραχωρείται κατόπιν ανοιχτού, διαφανούς και άνευ όρων διαγωνισμού, ή, ελλείψει διαδικασίας και άνευ διακρίσεων διαγωνισμού, όταν πωλείται μέσω απευθείας πώλησης, όπου η τιμή και οι όροι καθορίζονται με βάση μια αξιόπιστη, ανεξάρτητη αποτίμηση, η κρατική ενίσχυση μπορεί κατ' αρχάς να αποκλειστεί». Ο Νίκος Χρυσόγελος θεωρεί ότι η Κομισιόν «πρέπει να δείξει μεγαλύτερη προσοχή στις παράνομες κρατικές ενισχύσεις, που σχετίζονται με εξορυκτικές δραστηριότητες», δείχνοντας τα κοινά σημεία Χαλκιδικής και Krumovgrad. «Μοναδικότητα (ελληνικής προέλευσης) αποτελεί η προσφυγή της Αθήνας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης της Επιτροπής, που υποχρέωνε την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. να πληρώσει στο Δημόσιο 15,34 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για τα μεταλλεία της Κασσάνδρας».
enet.gr