Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013

Το μήνυμα της σημερινής ημέρας σε μιά φωτό

Αγωνίζομαι για την ελευθερία του τόπου μου!
Ιερισσός 25 Μαρτίου 2013