Σάββατο 23 Μαρτίου 2013

Πλούσιες χώρες, φτωχοί λαοί - ΒΙΝΤΕΟ

Λένε πως η Ελλάδα έχει πετρέλαιο και χρυσό...


Αν είναι αλήθεια θα είμαστε μια πλούσια χώρα...;;

Είναι άραγε καλό αυτό...;;;

για να δούμε....Ενώ ο δυτικός κόσμος συνεχίζει να προοδεύει, ο τρίτος κόσμος αντιμετωπίζει φτώχεια, επιδημίες, πολέμους, μόλυνση του περιβάλλοντος, παιδική θνησιμότητα. Πόσο φτωχές είναι όμως στην πραγματικότητα οι χώρες του τρίτου κόσμου και πόσο πλούσιες οι "ανεπτυγμένες";