Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

Η ομάδα της Οικοαντίστασης διαδηλώνει ενάντια στο έγκλημα στη Χαλκιδική

Η ομάδα της Οικοαντίστασης θεωρεί πρώτιστο καθήκον της τον συλλογικό αγώνα στο δρόμο.
Φτιάξαμε το πανό μας και κατεβήκαμε στην διαδήλωση συμπαράστασης στους αγωνιζόμενους κατοίκους της Χαλκιδικής, που έγινε στις 12-3-13 στην Αθήνα.