Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

Ε.Ε:Σώστε τη χελώνα caretta-caretta

Σε νέα προσφυγή κατά της Ελλάδας για το θέμα της χελώνας caretta-caretta αναμένεται να προχωρήσει η Κομισιόν, κάνοντας λόγο για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με τη διατήρηση του ΧΥΤΑ Ζακύνθου στην περιοχή του Καλαμακίου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί...
διατήρησης φυσικών οικοτόπων, της άγριας πανίδας και της χλωρίδας διατηρώντας σε λειτουργία τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Ζακύνθου στην περιοχή του Καλαμακίου, στη θέση Γρυπαραίικα.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι ελληνικές αρχές ανέχονται τη συνέχιση λειτουργίας ενός ήδη υπερκορεσμένου ΧΥΤΑ και δεν έχουν λάβει μέτρα για την αύξηση χωρητικότητάς του, δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την επίλυση ενός σημαντικού αριθμού προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί από διάφορες εκθέσεις αυτοψίας ενώ  παρέτειναν, με κοινή υπουργική απόφαση του 2011, τη χρονική διάρκεια των Περιβαλλοντικών Όρων χωρίς να γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων.

Στις 30/1/2002 το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα, για πρώτη φορά, διότι δεν είχε θεσπίσει αποτελεσματικό σύστημα προστασίας της χελώνας Caretta-caretta.
enet.gr