Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ: Μπαίνουν ιδιώτες στα δάση


ΤΟ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

Είσοδο ιδιωτών στην εκμετάλλευση των δασών και των δασικών προϊόντων, παράλληλα με την οργάνωση των δασικών συνεταιρισμών σε νέα βάση, προβλέπουν νέες ρυθμίσεις που ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Αλλαγές προβλέπονται και...
για τα αστικά πάρκα, τα άλση και τα περιαστικά δάση, όπου καταργείται το ισχύον σήμερα απόλυτο καθεστώς προστασίας και θα επιτρέπονται ήπιες παρεμβάσεις για εκμεταλλεύσεις αναψυχής.
Η αναμόρφωση και παράλληλα η κωδικοποίηση του χάους των 4.000 άρθρων της δασικής νομοθεσίας έρχεται στο προσκήνιο, καθώς αποτελεί μνημονιακή δέσμευση σε εκκρεμότητα, με στόχο να καταγραφούν οι επιτρεπόμενες χρήσεις και να διευκολυνθούν οι ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις.
Ειδικότερα, οι πέντε νέες δασικές παρεμβάσεις και αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε.» είναι:
1 Αλλαγή του νομικού πλαισίου για την εκμετάλλευση των δασών.
Προωθείται νέο θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Ενώσεων Δασικών Συνεταιρισμών, με τη συμμετοχή πιστοποιημένων δασεργατών, οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση πρωτογενών δασικών προϊόντων. Παράλληλα, προωθείται η δυνατότητα παραχώρησης δασικών εκτάσεων σε ιδιωτικές εταιρείες έναντι τιμήματος για εκμετάλλευση τόσο πρωτογενών δασικών προϊόντων όσο και υπολειμμάτων μετά την υλοτόμηση εκτάσεων για την παραγωγή βιομάζας (pellets), η οποία χρησιμοποιείται πλέον και στις κεντρικές θερμάνσεις των κατοικιών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Λόγω του υψηλού κόστους του πετρελαίου, η λύση της βιομάζας για ανάγκες θέρμανσης των νοικοκυριών δημιουργεί μία νέα αγορά παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας, αλλά παράλληλα και ένα εκρηκτικό και σύνθετο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Σχηματίζεται επικίνδυνο τοξικό νέφος στα αστικά κέντρα, ενώ εξελίσσεται σε μάστιγα η λαθραία υλοτόμηση κυρίως περιαστικών δασών, χωρίς μέχρι τώρα το υπουργείο Περιβάλλοντος, η αστυνομία και οι δασικές υπηρεσίες να έχουν καταφέρει την αντιμετώπιση του φαινομένου.
2 Αναπτυξιακά κίνητρα για δασικούς συνεταιρισμούς και ιδιώτες.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιμάζει αναπτυξιακά κίνητρα με κονδύλια από το ΕΣΠΑ και το Πράσινο Ταμείο, για να τονώσει την επιχειρηματικότητα παραγωγής και εκμετάλλευσης των δασικών προϊόντων. Τα οικονομικά κίνητρα θα καλύπτουν τον εφοδιασμό με μέσα (μηχανικό εξοπλισμό, ζώα μεταφοράς και σύρσης δασικών προϊόντων, κ.λπ.) και υλικά παραγωγής και συντήρησης τα οποία είναι απαραίτητα στις δασικές εργασίες, στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα. Επίσης, θα υπάρξουν κίνητρα διαφήμισης, διακίνησης και εμπορίας των πρωτογενών δασικών προϊόντων, αλλά και για την ίδρυση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας και μεταποίησης των δασικών προϊόντων. Αρμόδια πηγή μάς αναφέρει ότι προτού αρχίσει η αθρόα εισαγωγή ξυλείας από τις άλλες βαλκανικές χώρες υπήρχε κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο πλέγμα μεσαίων αλλά και μεγάλων εταιρειών οι οποίες έχουν πλέον εξαφανιστεί και θα επιχειρηθεί να ανασυσταθούν σε νέα βάση, προς όφελος των τοπικών οικονομιών και της απασχόλησης.
3 Κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας.
Στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να περιληφθούν σε ένα νομοσχέδιο όλες οι οι βασικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, η οποία αριθμεί σήμερα περίπου 4.000 άρθρα, τα πρώτα από τα οποία είναι του 1920, ενώ τελευταία φορά που έγινε προσπάθεια συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας ήταν το 1969. Το έργο της κωδικοποίησης θα αναλάβει ιδιωτική εταιρεία με διαγωνισμό, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση να καταγραφούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με βάση τους οποίους επιτρέπονται επεμβάσεις σε δάση (δημόσια έργα, αυτοκινητόδρομοι, αγωγοί φυσικού αερίου, πετρελαίου, κ.λπ.), όπως επίσης και οι επιτρεπόμενες ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις (βιομηχανικές, τουριστικές, κατασκηνώσεις, λατομεία, ορυχεία, κ.λπ.). Η κωδικοποίηση αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση, με ιδιαίτερο στόχο οι υποψήφιοι επενδυτές να γνωρίζουν ευκολότερα τις δασικές παρεμβάσεις και εκμεταλλεύσεις.
4 Επιχειρηματικότητα σε δάση και αστικά πάρκα.
Σε αυτή την κατεύθυνση, το υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιμάζεται να δημιουργήσει νέους κανόνες, επιτρέποντας ήπιες κατασκευές και παρεμβάσεις, ώστε να υπάρξει, όπως αναφέρεται, ανάπτυξη επιχειρήσεων και απασχόληση μέσω του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού. Ειδικότερα, για τα αστικά πάρκα και άλση θα αλλάξει το καθεστώς απόλυτης προστασίας που ισχύει μέχρι σήμερα, εξομοιώνοντάς τα με τις αναδασωτέες εκτάσεις, και θα επιτραπούν χρήσεις (αναψυκτήρια, εστιατόρια, ανοιχτοί κινηματογράφοι, κ.λπ.) τις οποίες θα μπορούν να αναπτύξουν κατά κύριο λόγο οι δήμοι, αναθέτοντας εν συνεχεία τη λειτουργία τους σε ιδιώτες.
5 Επιτάχυνση της κατάρτισης των δασικών χαρτών.
Πρόκειται για πάγια εξαγγελία του υπουργείου Περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια, η οποία όμως δεν υλοποιείται. Είναι έτοιμο εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες. Προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια έλλειψης προσωπικού των δασικών υπηρεσιών και οι άλλες γραφειοκρατικές εμπλοκές, εισάγονται αλλαγές στη διαδικασία κατάρτισης και κύρωσης του δασικού χάρτη. Μειώνονται τα βήματα για την κύρωση του δασικού χάρτη από δεκατρία σε επτά και μειώνονται οι χρόνοι ολοκλήρωσης των σταδίων της διαδικασίας κύρωσης. Οι Διευθύνσεις Δασών και τα αρμόδια Δασαρχεία αν δεν προβούν σε θεώρηση εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, η Κτηματολόγιο Α.Ε. θα προχωρά στην κύρωση του δασικού χάρτη και θα έχουν μόνο τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στη διαδικασία με την υποβολή ενστάσεων κατά του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε.
Οι πέντε αλλαγές
1. Αλλαγή νομικού πλαισίου
2. Αναπτυξιακά κίνητρα για συνεταιρισμούς και ιδιώτες
3. Κωδικοποίηση νομοθεσίας
4. Ηπιες κατασκευές σε δάση και αστικά πάρκα
5. Επιτάχυνση κατάρτισης δασικών χαρτών
enet.gr