Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

Σε απεργία πείνας για τα δικαιώματα των ζώων


59 δισεκατομμύρια ζώα θανατώνονται κάθε χρόνο από τις βιομηχανίες κρέατος και γάλακτος και εκατομμύρια άλλα σε πειράματα, στις βιομηχανίες γούνας, το κυνήγι και άλλες απεχθείς δραστηριότητες του ανθρώπου. Στην... Κύπρο η κατάσταση είναι τραγική: Δηλητηριάσεις ζώων σε κάθε γειτονιά, μαγαζιά και υποστατικά και ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τα ζώα σε απαράδεκτες συνθήκες με σκοπό το κέρδος. Καθημερινά εγκαταλείπονται ζώα στα χωράφια, ή τα βρίσκουμε πυροβολημένα, πεινασμένα και κτυπημένα. Τα πουλιά παγιδεύονται σε βέργες και πεθαίνουν με τον πιο φρικτό τρόπο. Αυτή δεν είναι η Κύπρος στην οποία θέλουμε να μεγαλώσουμε εμείς και τα παιδιά μας! Ταυτόχρονα, ανισοκατανομή του πλούτου του πλανήτη μας οδηγεί ανθρώπους στην φτώχεια, την πείνα και την εξαθλίωση. Ο Κύπρος Κωνσταντίνου, συνεργάτης του περιοδικού μας, υπερασπιζόμενος όλους αυτούς των οποίων η φωνή δεν ακούγεται, στέλνει ηχηρό μήνυμα διαμαρτυρίας με την απεργία πείνας του που συνεχίζεται εδώ και δέκα μέρες. Με τα λόγια του ιδίου:

"Η απεργία πείνας και η διαμαρτυρία μου είναι για τη σκληρή και άδικη μεταχείριση των ζώων και τη δολοφονία τους, αλλά και για τους ανθρώπους, για τα μωράκια που ξυλιάζουν και πεθαίνουν από την πείνα, για τους άστεγους και γενικώς για το σάπιο σύστημα που θυματοποιεί κάποιους, ενώ άλλοι τρώνε με χρυσά κουτάλια. Η διαμαρτυρία μου είναι οικουμενική."

59 billion animals are murdered each year by the meat and dairy industries and billion others in laboratory experiments, by the fur industry, hunting and other human activities. In Cyprus the situation is out of hand: animals poisoned in every street and neigborhood, people who take advantage of animals in inhuman conditions with only profit in mind. Everyday we find abandoned animals, or animals shot, hungry or beaten. Birds are trapped and die in the most horrible way. This is not the Cyprus in which we want to live and raise up our children! At the same time, the unequal sharing of the planet's wealth and resources drives fellow human beings to hunger and poverty. Kypros Konstantinou, contributor of our magazine, defending all creatures who are without a voice, is sending a powerful protest message with his ongoing hunger strike. In his own words: 

"My hunger strike and protest is about the harsh and unfair treatment of animals and their murder and for the babies freezing and dying out of hunger, the homeless and the rotten system that makes somes victims, while other eat with golden spoons. My protest is ecumenical."