Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014

Πρόστιμα 403 χιλ. Ευρώ για περιβαλλοντικές παραβάσεις σε 13 μονάδες

Μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Κωνσταντίνος Τριάντης, ο οποίος προΐσταται της ΕΥΕΠ, υπέγραψε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 403.750 ευρώ για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε 13 μονάδες.

Τα πρόστιμα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, με κυριότερες τις παραβάσεις στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε μία από αυτές και σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών, παράνομη διάνοιξη δρόμου κ.ά.

Μεταξύ των μονάδων... στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, περιλαμβάνονται: μία επιχείρηση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, δύο επιχειρήσειςσκραπ, μία επιχείρηση διαχείρισης ΑΕΕΚ, μία υγειονομική μονάδα, ένα ελαιουργείο, μία κεραμοποιία, μία βιομηχανία αλλαντικών, μία τεχνική εταιρεία, τρεις ΟΤΑ (δήμοι) και ένας σύνδεσμος διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

—Τα τρανταχτά παραδείγματα

Ενδεικτικά, επιβλήθηκε πρόστιμο 13.500 Ευρώ στοΔήμο Αθηναίων για την κατασκευή και λειτουργία του πάρκου SKATE/BMX πίσω από το γήπεδο τουΠαναθηναϊκού διότι λειτουργεί χωρίς απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου, στο Δήμο Νεμέας Ν. Κορινθίας και στο Δήμο Νάξου και μικρών Κυκλάδων επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 105.850 Ευρώ, 36.400 Ευρώ και 42.500 Ευρώ αντίστοιχα για περιβαλλοντικές παραβάσεις που αφορούσαν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων τους.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις ξεχωρίζει η περίπτωση της εταιρείας «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.» στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 27.550 ευρώ για λειτουργία υγειονομικής μονάδας χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική άδεια και την πλημμελής σήμανση περιεκτών Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ).

Τέλος, πρόστιμο 16.300 Ευρώ επιβλήθηκε και στην εταιρεία Creta Farm για τη λειτουργία της χοιροτροφικής μονάδας, του χοιροσφαγείου του εργοστάσιου και των λοιπών εγκαταστάσεων της στην περιοχή «Λατζιμά», Ρεθύμνου Κρήτης λόγω υδραυλικής φόρτισης του εδάφους με υπεδάφια και επιφανειακή διάθεση υγρών αποβλήτων. Η εταιρεία δεν διέθετε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για υφιστάμενη και δεν είχε υποβάλλει έγκαιρα την Τεχνική Έκθεσης για τη χρήση μίγματος ζωϊκού λαδιού/λίπους ως καύσιμο.

econews