Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Worldwide Fur Free Friday, 2014


Η Fur Free Friday είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες ημέρες δράσης στην ιστορία των οργανώσεων για τα δικαιώματα των ζώων.

Έχουν διαδηλώσει μέχρι και 200 διαφορετικά μέρη σε όλο τον κόσμο: Πραγματοποιείται την Παρασκευή που ξεκινούν οι μεγάλες εορταστικές εκπτώσεις των καταστημάτων....
Οι διαμαρτυρίες (κατά των επιχειρήσεων και των καταστημάτων που πωλούν γούνα) γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, με μια ενωμένη φωνή, σε μια προσπάθεια να σώσουν τα θύματα του αποτρόπαιου εμπορίου γούνας, μιας και οι δικές τους κραυγές δεν ακόγουνται.

Φέτος, θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου.

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου με ένα Fur Free Saturday (οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα).

"The Worldwide Fur Free Friday is one of largest global days of action in the history of animal rights organizations. We have had demonstrations numbering up to 200 locations around the world: Held on the Friday that is the beginning of the big holiday sales. Demonstrations (against businesses and shops that sell fur) are held globally, in one united voice, to save the voiceless victims of the cruel fur trade. This year, to take place on November 28th."
Greece will follow with a demonstration on November the 29th, with a Fur Free Saturday (details will soon be announced).

Join the event and invite friends:
https://www.facebook.com/events/1484983101789898/?ref=2&ref_dashboard_filter=calendar