Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

Οι Σκουριές, τώρα. Κοίτα, στο Στρατώνι, το σκεφτόμουν διαφορετικά. Αλλά στις Σκουριές, παίζει πρόβλημα

Αυτό ήταν το δάσος. 

Και τώρα πια μεταμορφώνεται…  

Τότε δάσος. Τώρα αυτό. 

Δεν θα σχολιάσω τα μπλε λεωφορεία. 
Φωτογραφία: Μαρία Ανδρεάδου, Aπό :http://news.youropia.gr/post.php?id=62849